Határidő-számítás

Ezzel a kalkulátorral kiszámítható a napokban, munkanapokban, hónapokban vagy években megadott határidő a munkaszüneti napok (ünnepek, munkanapcserék) figyelembevételével.

Időtartam-számítás

Két dátum között eltelt időtartamot lehet kiszámítani. A kalkulátor másodpercekben és napokban is megjeleníti az eredményt, melyet évekre, hónapokra és napokra lebontva is kiír.

Fogamzási idő

A Polgári Törvénykönyv családjogi könyve szerinti vélelmezett fogamzási idő számítható ki: a kalkulátor a tetszőlegesen megadott (születési) dátumból 182, illetve 300 napot kivon.

Útiköltség-számítás

Ezzel a kalkulátorral a vonatkozó Korm. rendelet és az adóhatóság által kiadott hivatalos üzemanyagárak, de saját tetszőleges értékek szerint is végezhető útiköltség-számítás.

Feltételes szabadság

A Büntető Törvénykönyv "Feltételes szabadságra bocsátás a határozott ideig tartó szabadságvesztésből" alcíme alatt meghatározott időtartamokat és határidőket lehet kiszámítani.

Kamatkalkulátor

A Kamatkalkulátor segítségével a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamat számítható ki. Késedelmi kamaton kívül ügyleti, vegyes és uzsorakamat is számítható.

ÁFA-kalkulátor

Az ÁFA-kalkulátorral a nettó összegből egyszerűen kiszámítható az ÁFA és a bruttó összeg, de akár a bruttó összegből vagy az ÁFA összegéből is elvégezhető "visszafelé" a számítás.

Tájékoztató - Köszöntjük a határidő-számítás honlapján!

A 2018. évi munkaszüneti napok közüli munkarendről szóló 9/2017. (V. 19.) NGM rendeletnek számos hosszú hétvégét és "cserébe" ledolgozandó szombatot köszönhetünk. E dátumokat a Határidő-számítás természetesen figyelembe veszi.

A munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló rendeletek egy lapon 2008-tól


A határidők kiszámítása egyszerűnek tűnhet, amely azonban a jogszabályok által meghatározott keretek között időigényes feladat is lehet. A határidő utolsó napjának a meghatározása során a különböző jogszabályok rendelkezéseit - ideértve a munkaszüneti napokra vonatkozó rendeleteket is - kell figyelembe venni, ezek és alapján kell a naptárban lapozgatva megtalálni a keresett dátumot. Ezt az aprólékos és időrabló munkát lehet megspórolni a határidő-számítás.hu használatával, hiszen a megfelelő kalkulátort kiválasztva néhány adat megadásával pillanatok alatt kiszámíttatható a minket érdeklő a határidő utolsó napja vagy egy kérdéses időtartam. Így a jogkeresők - külön naptár használata nélkül - megtudhatják, mikor jár le például a fellebbezési határidő, de a bírósági vagy a közigazgatási ügyekben a beadványokat elbírálók is ellenőrizhetik, hogy egy-egy kérelmet határidőben (vagy éppen azon túl) nyújtottak-e be.

A határidő-számítás.hu nemcsak kiszámítja, hanem le is vezeti az eredményt, így azt gyorsan ellenőrizni lehet.

Ha a honlappal kapcsolatban bármilyen észrevétele, javaslata, kérdése van, a Kapcsolatfelvétel menüponton keresztül üzenhet a fejlesztőknek!

A honlap használata ingyenes.

Határidő-számítás

Az eljárásjogi jogszabályok közül a három nagy eljárási kódexet vettük alapul: a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvényt (a továbbiakban: Pp.), a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvényt (a továbbiakban: Be.), valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényt (a továbbiakban: Ket.). E három jogszabály a határidő-számításra vonatkozóan egyrészt nagyon hasonló rendelkezéseket ír elő, másrészt a bennük megfogalmazott határidő-számítási rendelkezéseket kell alkalmazni számos egyéb jogszabályban meghatározott eljárásban. Az említett három törvény közül a Pp. tartalmaz speciális rendelkezéseket az ún. törvénykezési szünetre vonatkozóan, a Be. és a Ket. nem tartalmazza ezt a jogintézményt. A határidő-számítási.hu segítségével a törvénykezési szünetet érintő határidők is kiszámíthatók.

A határidő-számítás logikája mindhárom kódexnél azonos:

- A napokban számított határidő esetén a határidő kezdetére okot adó cselekmény (pl. a kézbesítés) nem számít bele a határidőbe, így annak kezdő napja a következő nap.

- A munkanapokban számított határidő korábban a Ket.-re volt jellemző, mára azonban a Ket. határidő-számítási rendszere "visszállt" a napokban számított határidőre. A munkanapokban számított határidő ugyanakkor nem tűnt el teljesen a hatályos eljárási szabályokból, ráadásul előfordulhat, hogy bizonyos ügyekben a korábban hatályban volt jogszabályok alapján - így munkanapokban - kell kiszámítani valamilyen határidőt.

- A hónapokban vagy években megállapított határidő azon a napon jár le, amely számánál fogva a kezdőnapnak megfelel, ha pedig ez a nap a lejárat hónapjában hiányzik, a hónap utolsó napján.

Közös szabály, hogy ha a határidő utolsó napja munkaszüneti napra esik, a határidő csak az azt követő legközelebbi munkanapon jár le.

A Pp.-ben meghatározott törvénykezési szünetre vonatkozó szabály szerint a napokban megállapított határidőbe nem számít bele minden évnek a július 15-től augusztus 20-ig terjedő időszaka. Ha a hónapokban vagy években megállapított határidő a törvénykezési szünet ideje alatt járna le, a határidő a következő hónap azon napján jár le, amely számánál fogva a határidő kezdőnapjának megfelel, ha ez a nap is a törvénykezési szünet idejére esik, a határidő a törvénykezési szünetet követő első napon jár le. Természetesen ezekben az esetekben is alkalmazni kell azt a szabályt, hogy ha munkaszüneti napra esne az így megállapított határidő, akkor a következő munkanapon jár le a határidő. A Pp. ugyanakkor kivételeket is meghatároz, így a törvénykezési szünet szabályait nem lehet alkalmazni, ha törvény valamely eljárásra vagy valamely percselekményre soron kívül történő eljárást ír elő, nem lehet alkalmazni továbbá az előzetes bizonyításra, a végrehajtási perekre, ha a felek ezt közösen kérték, vagy ha egyébként törvény azt kizárja. A törvénykezési szünet szabályait külön törvényekben szabályozott nemperes eljárásokban csak akkor lehet alkalmazni, ha külön törvény így rendelkezik.

A határidő-számítás során figyelembe kell venni a munkaszüneti napokkal kapcsolatos rendeleteket is. Az arra hatáskörrel rendelkező minisztérium minden évben kiadja azt a rendeletet, amely meghatározza a munkaszüneti napok körüli munkarendet. Ez azt jelenti, hogy az esetek nagy részében, ha adott ünnepnap keddre vagy csütörtökre esik, akkor a hétfőt vagy a pénteket a rendeletben munkaszüneti nappá nyilvánítják, "cserébe" egy közeli szombat munkanap lesz. A miniszteri rendeletek az alábbi linken megtekinthetők 2008-ig visszamenőleg.

A munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló rendeletek egy lapon 2008-tól

Jelen tájékoztatóban mellőzzük az anyagi jogi és az eljárásjogi határidő összehasonlítását, illetve az ezzel kapcsolatos részletes fejtegetést, hiszen ennek részletes irodalma és sokéves bírósági gyakorlata van. Csupán felhívjuk a figyelmet a két határidő közötti különbségre, így különösen arra, hogy a két határidő elmulasztásának eltérő jogkövetkezményei lehetnek. Így figyelni kell arra is, hogyha jogszabály vagy szerződés úgy rendelkezik, akkor hétvégén/munkaszüneti napon lejáró határidő esetén előfordulhat, hogy a 'következő munkanapon jár le' szabálya helyett úgy kell eljárni, hogy a teljesítés korábban megtörténjen. Például ha a határidő utolsó napja szombatra esik, de szombati napon bármi miatt nem lehetséges a teljesítés, akkor már pénteken kell teljesíteni az adott cselekményt.

Időtartam-számítás

Az időtartam-számításhoz két dátumot kell megadni, ezt követően a kalkulátor kiszámítja az e két nap között eltelt időt másodpercekben, napokban, továbbá év, hónap, nap lebontásban is megjeleníti az eredményt. Ezzel az általános naptárkalkulátorral akár olyan érdekességek is kiszámíthatók, hogy pl. hány nap telt el születésünk óta, de értelemszerűen bármilyen más két időpont közötti időtartam kiszámítható.

Útiköltség-számítás

A közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag- és kenőanyag-fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről szóló 60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet szerinti alapnorma-átalány, valamint az adóhatóság által közzétett üzemanyagárak figyelembevételével - vagy saját, tetszőlegesen megadott adatok alapján - számítható útiköltség.

A fogamzási idő kiszámítása

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: új Ptk.) családjogi könyve szerinti vélelmezett fogamzási idő számítható ki. Az új Ptk. 4:99 § (2) bekezdése kimondja, hogy a vélelmezett fogamzási idő a gyermek születésének napjától visszafelé számított száznyolcvankettedik és háromszázadik nap között eltelt idő mind a két határnap hozzászámításával. A számítás során a kezdő napként megadott dátumot nem veszi figyelembe a kalkulátor, az azt megelőző nap lesz a -1. nap és így tovább, amíg el nem ér a -182. és -300. naphoz. Ennél a számításnál nincs jelentősége a munkanapoknak, illetve a munkanapok és a munkaszüneti napok cseréjének.

Jogszabályi háttér:
Ptk. 4:99. § [Házassági köteléken alapuló vélelem]
(1) A gyermek apjának - ha e törvény eltérően nem rendelkezik - azt a férfit kell tekinteni, akivel az anya a gyermek fogamzási idejének kezdetétől a gyermek születéséig eltelt idő vagy annak legalább egy része alatt házassági kötelékben állt. A házasság érvénytelensége az apaság vélelmét nem érinti.
(2) A vélelmezett fogamzási idő a gyermek születésének napjától visszafelé számított száznyolcvankettedik és háromszázadik nap között eltelt idő, mind a két határnap hozzászámításával. Bizonyítani lehet, hogy a gyermek fogamzása a vélelmezett fogamzási idő előtt vagy után történt.
(3) Ha a nő házasságának megszűnése után újból házasságot kötött, az újabb házasságának fennállása alatt született gyermeke apjának akkor is az újabb férjet kell tekinteni, ha a korábbi házasság megszűnése és a gyermek születése közt háromszáz nap nem telt el. Ha ez a vélelem megdől, a gyermek apjának a korábbi férjet kell tekinteni.

A feltételes szabadságra bocsátással kapcsolatos határidők és időpontok kiszámítása

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvényhez készült a határozott idejű szabadságvesztés esetén a feltételes szabadságra bocsátás időpontját kiszámító kalkulátor.

Jogszabályi háttér:
Btk. 38. § (1) Határozott ideig tartó szabadságvesztés kiszabása esetén a bíróság az ítéletében megállapítja a feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi időpontját, vagy - a (4) bekezdésben meghatározott esetekben - azt, hogy a feltételes szabadságra bocsátás lehetősége kizárt.
(2) Ha a feltételes szabadságra bocsátás lehetősége nem kizárt, annak legkorábbi időpontja
a) a büntetés kétharmad,
b) visszaeső esetén háromnegyed
részének, de legkevesebb három hónapnak a kitöltését követő nap.
(3) Öt évet meg nem haladó szabadságvesztés kiszabása esetén - különös méltánylást érdemlő esetben - a bíróság ítéletében akként rendelkezhet, hogy az elítélt a büntetés fele részének letöltése után feltételes szabadságra bocsátható. Ez a rendelkezés nem alkalmazható, ha az elítélt többszörös visszaeső.
(4) Nem bocsátható feltételes szabadságra
a) a többszörös visszaeső, ha a szabadságvesztést fegyház fokozatban kell végrehajtani,
b) az erőszakos többszörös visszaeső,
c) aki a bűncselekményt bűnszervezetben követte el,
d) akit olyan szándékos bűncselekmény miatt ítéltek szabadságvesztésre, amelyet korábbi, határozott ideig tartó végrehajtandó szabadságvesztésre ítélése után, a végrehajtás befejezése vagy a végrehajthatóság megszűnése előtt követett el.
39. § (1) Határozott ideig tartó szabadságvesztés esetén a feltételes szabadság tartama azonos a szabadságvesztés hátralevő részével, de legalább egy év. A 38. § (3) bekezdés alkalmazása esetén a bíróság ítéletében rendelkezhet úgy, hogy a feltételes szabadság tartama legalább egy, legfeljebb három évvel meghosszabbodik.
(2) Ha a szabadságvesztés hátralevő része egy évnél rövidebb, és végrehajtását nem rendelték el, a büntetést - a feltételes szabadság letelte után - a hátralevő rész utolsó napjával kell kitöltöttnek tekinteni.
[...]

Kamatkalkulátor

A Kamatkalkulátor szolgáltatását partner oldalunk, a www.kamatkalkulator.hu biztosítja. További információk és a kalkulátorok részletes leírásai a Kamatkalkulátor honlapján olvashatók.

Törvényfigyelő

A Törvényfigyelő szolgáltatást partner oldalunk, a www.torvenyfigyelo.hu biztosítja. További információk és az automatikus figyelés leírása, beállításai a Törvényfigyelő honlapján olvashatók.

ÁFA-kalkulátor

Az ÁFA-kalkulátorban elsőként az ÁFA mértékét célszerű megadni (a kalkulátor alapbeállítása a 27%), ezt követően bármelyik mezőbe is írunk, ahhoz képest kiszámítja a többi összeget a kalkulátor. Ha tehát nettó összeget adunk meg, a program kiszámítja annak az ÁFÁ-ját és a bruttó összeget, bruttó összeg megadása esetén pedig a nettó összeget és az ÁFÁ-t számítja ki a kalkulátor. Akár magának az ÁFÁ-nak az összegét is megadhatjuk, így azt alapul véve számítja ki a program a nettó és a bruttó összeget. A program az általános kerekítési szabályokat alkalmazza, a fillért nem jeleníti meg.

Ha számlát készítünk elő, több sorban felvihetők a tételek, amelyek a végén összegezhetők.

Felhasználási feltételek

A határidő-számítás.hu eredményeit mindenki saját felelősségére használhatja fel. A honlap felhasználója tudomásul veszi, hogy a honlap fejlesztőjét, karbantartóját, üzemeltetőjét semmilyen felelősség nem terheli a határidő-számítás során kiszámított adatok vonatkozásában, így különösen azok helyessége, valamint bármilyen természetes vagy jogi személy, továbbá bármely hatóság, közigazgatási szerv vagy bíróság általi el nem fogadása vagy felülbírálata vonatkozásban.

A határidő-számítás.hu Google Analytics programot használ statisztika készítéséhez. Ezen felül saját cookie-kat (sütiket) nem használunk.