Munkaszüneti napok 2008.

27/2007. (IX. 29.) SZMM rendelet
a 2008. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről

A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 125. §-ának (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 71. §-ának (2) bekezdésére és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 2. §-ának (3) bekezdésére is -, a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. § (1) E rendelet hatálya - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - kiterjed minden munkáltatóra, közigazgatási szervre (a továbbiakban együtt: munkáltató) és az általuk foglalkoztatott munkavállalókra, közalkalmazottakra, közszolgálati jogviszonyban állókra (a továbbiakban együtt: munkavállaló).
(2) E rendelet nem érinti a megszakítás nélkül üzemelő és a rendeltetése folytán a munkaszüneti napokon is működő munkáltatónál, illetve az ilyen jellegű munkakörben foglalkoztatott munkavállalók munkarendjét.
2. § A 2008. évi munkaszüneti napok körüli - a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó - munkarend a következő:

 a)

 április 26., szombat

 munkanap,

 

 május 2., péntek

 pihenőnap,

 b)

 október 18., szombat

 munkanap,

 

 október 24., péntek

 pihenőnap,

 c)

 december 20., szombat

 munkanap,

 

 december 24., szerda

 pihenőnap.

3. § A lakossági ellátást és szolgáltatást végző, valamint az általánostól eltérő munkaidő-beosztásban foglalkoztatott munkavállalók munkarendje a 2. §-tól eltérően is meghatározható.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, és 2008. december 31-én hatályát veszti.

 

Munkaszüneti napok 2009.

16/2008. (IX. 26.) SZMM rendelet
a 2009. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről

A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 125. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. § (1) E rendelet hatálya - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - kiterjed minden munkáltatóra és az általuk foglalkoztatottakra.
(2) E rendelet hatálya nem terjed ki a megszakítás nélkül üzemelő és a rendeltetése folytán a munkaszüneti napokon is működő munkáltatónál, illetve az ilyen jellegű munkakörben foglalkoztatott munkavállalók munkarendjére.
2. § A 2009. évi munkaszüneti napok körüli - a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó - munkarend a következő:

 a)

 március 28., szombat

 munkanap,

 

 január 2., péntek

 pihenőnap,

 b)

 augusztus 29., szombat

 munkanap,

 

 augusztus 21., péntek

 pihenőnap,

 c)

 december 19., szombat

 munkanap,

 

 december 24., csütörtök

 pihenőnap.

3. § Az általánostól eltérő munkaidő-beosztásban foglalkoztatott munkavállalók munkarendje - a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 118. § (1) bekezdése alapján - a 2. §-tól eltérően is meghatározható.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, és 2009. december 31-én hatályát veszti.

 

Munkaszüneti napok 2010.

20/2009. (IX. 28.) SZMM rendelet
a 2010. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről

A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 125. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. § (1) E rendelet hatálya - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - kiterjed minden munkáltatóra és az általuk foglalkoztatottakra.
(2) E rendelet hatálya nem terjed ki a megszakítás nélkül üzemelő és a rendeltetése folytán a munkaszüneti napokon is működő munkáltatónál, illetve az ilyen jellegű munkakörben foglalkoztatott munkavállalók munkarendjére.
2. § A 2010. évi munkaszüneti napok körüli - a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó - munkarend a következő:

december 11., szombat

munkanap,

december 24., péntek

pihenőnap.

3. § Az általánostól eltérő munkaidő-beosztásban foglalkoztatott munkavállalók munkarendje - a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 118. § (1) bekezdése alapján - a 2. §-tól eltérően is meghatározható.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, és 2010. december 31-én hatályát veszti.

 

Munkaszüneti napok 2011.

7/2010. (XII. 14.) NGM rendelet
a 2011. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről

A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 125. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. § (1) E rendelet hatálya - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - kiterjed minden munkáltatóra és az általuk foglalkoztatottakra.
(2) E rendelet hatálya nem terjed ki a megszakítás nélkül üzemelő és a rendeltetése folytán a munkaszüneti napokon is működő munkáltatónál, illetve az ilyen jellegű munkakörben foglalkoztatott munkavállalók munkarendjére.
2. § A 2011. évi munkaszüneti napok körüli - a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó - munkarend a következő:

 a)

 március 19., szombat

 munkanap,

 

 március 14., hétfő

 pihenőnap,

 b)

 november 5., szombat

 munkanap,

 

 október 31., hétfő

 pihenőnap.

3. § Az általánostól eltérő munkaidő-beosztásban foglalkoztatott munkavállalók munkarendje - a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 118. § (1) bekezdése alapján - a 2. §-tól eltérően is meghatározható.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, és 2011. december 31-én hatályát veszti.

 

Munkaszüneti napok 2012.

39/2011. (X. 14.) NGM rendelet
a 2012. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről

A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 125. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. § (1) E rendelet hatálya - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - kiterjed minden munkáltatóra és az általuk foglalkoztatottakra.
(2) E rendelet hatálya nem terjed ki a megszakítás nélkül üzemelő és a rendeltetése folytán a munkaszüneti napokon is működő munkáltatónál, illetve az ilyen jellegű munkakörben foglalkoztatott munkavállalók munkarendjére.
2. § A 2012. évi munkaszüneti napok körüli - a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó - munkarend a következő:

 a)

 március 24., szombat

 munkanap

 

 március 16., péntek

 pihenőnap

 b)

 április 21., szombat

 munkanap

 

 április 30., hétfő

 pihenőnap

 c)

 október 27., szombat

 munkanap

 

 október 22., hétfő

 pihenőnap

 d)

 november 10., szombat

 munkanap

 

 november 2., péntek

 pihenőnap

 e)

 december 15., szombat

 munkanap

 

 december 24., hétfő

 pihenőnap

3. § Az általánostól eltérő munkaidő-beosztásban foglalkoztatott munkavállalók munkarendje - a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 118. § (1) bekezdése alapján - a 2. §-tól eltérően is meghatározható.
4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
(2) Ez a rendelet 2012. december 31-én hatályát veszti.

 

Munkaszüneti napok 2013.

28/2012. (IX. 4.) NGM rendelet
a 2013. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 102. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. § (1) E rendelet hatálya – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – kiterjed minden munkáltatóra és az általuk foglalkoztatottakra.
(2) E rendelet hatálya nem terjed ki a megszakítás nélkül üzemelő és a rendeltetése folytán a munkaszüneti napokon is működő munkáltatónál, illetve az ilyen jellegű munkakörben foglalkoztatott munkavállalók munkarendjére.
2. § A 2013. évi munkaszüneti napok körüli – a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó – munkarend a következő:

a)

2012. december 1. szombat

munkanap

 

2012. december 31., hétfő

pihenőnap

 

 

 

b)

2013. augusztus 24., szombat

munkanap

 

2013. augusztus 19., hétfő

pihenőnap

 

 

 

c)

2013. december 7., szombat

munkanap

 

2013. december 24., kedd

pihenőnap

 

 

 

d)

2013. december 21., szombat

munkanap

 

2013. december 27., péntek

pihenőnap

3. § Az általánostól eltérő munkaidő-beosztásban foglalkoztatott munkavállalók munkarendje – a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 96. § (1) bekezdése alapján – a 2. §-tól eltérően is meghatározható.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, és 2013. december 31-én hatályát veszti.

 

Munkaszüneti napok 2014.

33/2013. (VIII. 30.) NGM rendelet
a 2014. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 102. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. § (1) E rendelet hatálya – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – kiterjed minden munkáltatóra és az általuk foglalkoztatottakra.
(2) E rendelet hatálya nem terjed ki a megszakítás nélkül üzemelő és a rendeltetése folytán a munkaszüneti napokon is működő munkáltatónál, illetve az ilyen jellegű munkakörben foglalkoztatott munkavállalók munkarendjére.
2. § A 2014. évi munkaszüneti napok körüli – a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó – munkarend a következő:

a)

május 10., szombat

munkanap

 

május 2., hétfő

pihenőnap

 

 

 

b)

október 18., szombat

munkanap

 

október 24., hétfő

pihenőnap

 

 

 

c)

december 13., szombat

munkanap

 

december 24., szerda

pihenőnap

3. § Az általánostól eltérő munkaidő-beosztásban foglalkoztatott munkavállalók munkarendje – a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 96. § (1) bekezdése alapján – a 2. §-tól eltérően is meghatározható.
4. § Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba, és 2014. december 31-én hatályát veszti.

 

Munkaszüneti napok 2015.

28/2014. (IX. 24.) NGM rendelet
a 2015. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 102. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. § E rendelet hatálya kiterjed minden munkáltatóra és az általuk általános munkarendben foglalkoztatottakra.
2. § A 2015. évi munkaszüneti napok körüli - a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó - munkarend a következő:

a)

január 10., szombat

munkanap

 

január 2., péntek

pihenőnap

 

 

 

b)

augusztus 8., szombat

munkanap

 

augusztus 21., péntek

pihenőnap

 

 

 

c)

december 12., szombat

munkanap

 

december 24., csütörtök

pihenőnap

3. § Az általánostól eltérő munkaidő-beosztásban foglalkoztatott munkavállalók munkarendje - a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 96. § (1) bekezdése alapján - a 2. §-tól eltérően is meghatározható.
4. § (1) Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.
(2) Ez a rendelet 2015. december 31-én hatályát veszti.

 

Munkaszüneti napok 2016.

18/2015. (VI. 29.) NGM rendelet
a 2016. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 102. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. § E rendelet hatálya kiterjed minden munkáltatóra és az általuk általános munkarendben foglalkoztatottakra.
2. § A 2016. évi munkaszüneti napok körüli - a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó - munkarend a következő:

a)

március 5., szombat

munkanap

 

március 14., hétfő

pihenőnap

 

 

 

b)

október 15., szombat

munkanap

 

október 31., hétfő

pihenőnap

3. § (1) Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.
4. § (1) Ez a rendelet 2016. december 31-én hatályát veszti.

 

Munkaszüneti napok 2017.

A 2017-es év vonatkozásában nem jelent meg miniszteri rendelet 2016-ban, így ebben az évben nincs munkanap és munkaszüneti nap csere. A naptárat böngészve megállapítható, hogy vagy hétvégére esnek az ünnepeink, vagy hétfore (és keddre - karácsony) vagy éppen szerdára, tehát valóban nem indokolt a napok cseréje.

 

Munkaszüneti napok 2018.

9/2017. (V. 19.) NGM rendelet
a 2018. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 102. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya kiterjed minden munkáltatóra és az általuk általános munkarendben foglalkoztatottakra.

2. § A 2018. évi munkaszüneti napok körüli - a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó - munkarend a következő:

a) március 10., szombat munkanap
március 16., péntek pihenőnap
b) április 21., szombat munkanap
április 30., hétfő pihenőnap
c) október 13., szombat munkanap
október 22., hétfő pihenőnap
d) november 10., szombat munkanap
november 2., péntek pihenőnap
e) december 1., szombat munkanap
december 24., hétfő pihenőnap
f) december 15., szombat munkanap
december 31., hétfő pihenőnap

3. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

4. § Ez a rendelet 2019. január 1-jén hatályát veszti.

 

Munkaszüneti napok 2019.

6/2018. (VIII. 23.) PM rendelet
a 2019. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 102. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya kiterjed minden munkáltatóra és az általuk általános munkarendben foglalkoztatottakra.

2. § A 2019. évi munkaszüneti napok körüli - a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó - munkarend a következő:

a) augusztus 10., szombat munkanap
augusztus 19., hétfő pihenőnap
b) december 7., szombat munkanap
december 24., kedd pihenőnap
c) december 14., szombat munkanap
december 27., hétfő pihenőnap

3. § Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.

4. § Ez a rendelet 2020. január 1-jén hatályát veszti.